Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Zoekresultaten voor 'Burggraeve'

Levinas over vrede en mensenrechten

Dossieritem In deze titel behandelt Levinas-deskundige Roger Burggraeve (K.U. Leuven) het denken van Levinas over vrede en mensenrechten. Burggraeve is sinds 1987 medestichter en voorzitter van het Centrum voor Vredesethiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Bevat tevens vier essays van Emmanuel Levinas vertaald door Gertrude Schellens.... Lees verder »

Mens en medemens, verantwoordelijkheid en God: de metafysische ethiek van Emmanuel Levinas

Dossieritem Levinas-deskundige Roger Burggraeve (K.U. Leuven) over Levinas’ ethische metafysica. Centraal hierin staat de verantwoordelijk voor de medemens, de Ander. De ander manifesteert zich als een appèl dat het subject weglokt uit zijn ‘natuurlijke’ zelfgerichte interesses. Een mens wordt zodoende uitgedaagd een antwoord te geven op de smekende uitnodiging die uitgaat van het naakte, weerloze gelaat van de ander, waarin volgens Levinas God zich openbaart. Deze metafysische ethiek is existentieel voor het denken van Levinas. ... Lees verder »

The Awakening to the Other: A Provocative Dialogue with Emmanuel Levinas

Dossieritem Paul Ricoeur en Hans Urs von Balthasar. Oner andere de volgende thema’s komen aan bod: ethiek als bevrijding en verlossing voorbij het zelf, tijd en alteriteit, vrijheid, samenleving en politek, eros en agape, asymmetrie en wederkerigheid tussen het zelf en de ander, lijden, dood en euthanasie, interreligieuze dialoog, (on)mogelijkheden van een christelijke interpretatie van Levinas’ denken. De bundel bevat bijdragen van o.a. Roger Burggraeve, Glen Morrison, Marina Riemslagh, Anya Topolski en Jean Vanheessen. ... Lees verder »

De vele gezichten van het kwaad: Meedenken in het spoor van Emmanuel Levinas

Dossieritem Burggraeve en Anckaert pogen in hun bijdragen het denken van Levinas te herlezen vanuit de vraag naar het kwaad. Roger Burggraeve schetst het algemeen levinasiaans perspectief waarin de vele gezichten van het kwaad opduiken en hun desoriënterende dynamiek ontvouwen. Centraal staat de gedachte dat in onze menselijke en wereldlijke realiteit kwaad en goed niet radicaal van elkaar gescheiden zijn, maar dat het kwaad het goede als een schaduw vergezelt op de verschillende niveaus... Lees verder »

De ander in ons. Emmanuel Levinas in gesprek: een inleiding in zijn denken

Dossieritem IKON-televisie een diepgravend portret van Emmanuel Levinas. Dit portret, waarvan de tekst door middel van dit boek voor het eerst in het Nederlands werd gepubliceerd, is een klassieker geworden in de filosofie. Het biedt een uitstekende toegang tot Levinas’ denken. Behalve dit portret bevat dit boek gesprekken met een viertal filosofen en kenners van het werk van Levinas (Roger Burggraeve, Joëlle Hansel, Paulette Kayser en Rudi Visker), die verschillende kanten van Levinas’ denken belichten. ... Lees verder »

‘We zijn niet heilig volgens Levinas, maar we moeten het wel nastreven’, in: Filosofie Magazine, nummer 5, jaargang 2009

Dossieritem maakte Guwy voor de IKON-televisie een portret van Levinas, waartoe zij hem interviewde in zijn Parijse appartement. Dit portret is een uitstekende inleiding in Levinas’ werk en daarom ontstond in 2006, toen Levinas’ honderdste geboortedag werd herdacht, het idee om de tekst van het gesprek in boekvorm in het Nederlands te publiceren, aangevuld met interviews met hedendaagse filosofen Roger Burggraeve, Joëlle Hansel, Paulette Kayser en Rudi Visker, die verschillende kanten van Levinas’ denken belichten. ... Lees verder »