Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Zoekresultaten voor 'intelligent_design'

Intelligent Design

Dossier De term ‘intelligent design’ staat voor de opvatting dat de complexiteit van bepaalde natuurlijke verschijnselen wetenschappelijk het beste te verklaren is door die te beschouwen als ‘intelligent ontworpen’, dat wil zeggen: bewust en met een bedoeling gepland. In haar hedendaagse vorm gaat de theorie terug tot de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Wat is de verhouding tussen creationisme, darwinisme en intelligent design, en wat zeggen de theologie en Rome hierover? ... Lees verder »

Geloof en rede

Dossier In het postmoderne Westen lijken geloof en rede bij elk contact te botsen. Al sinds de Verlichting, toen de rede de overhand kreeg. Althans, dat is het heersende beeld van de Verlichting. In de hedendaagse wetenschappelijke en politieke debatten over onderwerpen als Intelligent Design, de evolutionieleer en het creationisme vallen wetenschappers, theologen en politici over elkaar heen met godsdienstige danwel wetenschappelijke argumenten. Eindeloze discussies zijn het, die maar zelden uitkomst bieden. Van grote invloed is... Lees verder »

Schepping

Dossier Het begrip ‘schepping’ roept een aantal associaties op: ten eerste de hedendaags populaire of veelbesproken benadering van schepping zoals het zich verhoudt tot wetenschappelijke verklaringen voor het ontstaan van het universum, bijvoorbeeld de theorie van de oerknal. Het woord schepping wordt dan in verband gebracht met creationisten die het Bijbelse scheppingsverhaal voor letterlijk waar houden. Ook voorstanders van de zogenaamde Intelligent Design theorie mengen zich in dit debat. Een tweede benadering is meer literair en... Lees verder »

Intelligent Design in Encyclopaedia Britannica

Dossieritem Zeer korte, bondige doch degelijke uitleg van intelligent design: ontstaansgeschiedenis en een inhoudelijke uitleg van de theorie en haar belangrijkste concepten. ... Lees verder »

Dossier Intelligent Design Reformatorisch Dagblad

Dossieritem Subdossier over intelligent design in het online dossier Geloof en Wetenschap met daarin vele artikelen uit het Reformatorisch Dagblad die m.n. verschenen in de periode voorjaar/zomer 2005 toen de discussie rond intelligent design en creationisme in Nederland op haar hoogtepunt was. ... Lees verder »

Intelligent Design in Wikipedia (NED)

Dossieritem Korte en op sommige plekken enigszins tendentieuze Wikipedia-pagina die intelligent design vrij ongenuanceerd ‘een creationistischebeweging’ noemt die ‘diametraal tegenover deevolutietheorie staat’.... Lees verder »

Intelligent Design 101: Leading Experts Explain the Key Issues

Dossieritem In dit boek staan bijdragen van leidende wetenschappers uit de wereld van intelligent design, zoals Michael Behe en Phillip Johnson. Hun essays vormen tezamen een inleiding in intelligent design, van de grondbeginselen van deze theorie tot haar geschiedenis en haar groeiende invloed in wetenschap en onderwijs. Met een voorwoord van William Dembski. ... Lees verder »

Intelligent Design: Unlocking The Mysteries Of Life

Dossieritem Zeer toegankelijke productie met mooie computeranimaties die inzicht geven in het mechanisme van een levende cel. Deze cellen zijn onderdeel van biologische informatieverwerkingssystemen die complexer en krachtiger zijn dan elk denkbaar computernetwerk. In de documentaire komen toonaangevende wetenschappers op het gebied van intelligent design aan het woord die vertellen over de complexiteit van het leven en de problemen met Darwins theorie. Een fragment van deze documentaire werd in 2005 in VPRO’s Zomergasten vertoond op... Lees verder »

Intelligent Design in Wikipedia (ENG)

Dossieritem Uitstekende uitgebreide pagina over intelligent design. Beschreven worden: de geschiedenis van de theorie, haar belangrijkste concepten, haar belangrijkste vertegenwoordigers en hun respectievelijke accenten en theorieën, de controverse rond ID, de Kitzmiller-rechtszaak en de status van de ID-beweging buiten de VS, m.n. die in Europa. Tevens vele links en een uitgebreide bibliografie. ... Lees verder »

TalkOrigins.org

Dossieritem De website TalkOrigins houdt zich bezig met theorieën over de schepping, evolutie en intelligent design. Zij verdedigt de eigen positie van het darwinisme door bewijs te leveren voor de evolutieleer en de manco’s van theorieën als intelligent design en creationisme aan te wijzen. Op de site staan vele bijdragen en discussies over de oorsprong van het leven en het universum, met zoals gezegd de verdediging van de evolutieleer als speerpunt. Niet up-to-date... Lees verder »