Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Administratie

Administratie

De administratie van een kerkelijke rechtspersoon bevat een samenstel van boekhouding en diverse registraties en administraties en is vandaag de dag meestal volledig geautomatiseerd. Voor veel parochies is een complete digitale werkomgeving beschikbaar, met daarin modules voor ledenadministratie, een financiële administratie, een kerkbijdragenadministratie, een pastorale administratie en een begraafplaatsadministratie. Voor parochies die hiervan nog geen gebruik kunnen maken wordt deze digitale werkomgeving in de toekomst gerealiseerd. Via het bisdom kan informatie worden gevraagd over de mogelijkheden.
De digitale werkomgeving is toegankelijk via een beveiligd internet (ook wel extranet genoemd). Deze omgeving maakt het mogelijk om in de parochie op verschillende plaatsen tegelijk aan onderdelen te werken. De bevoegdheden om programma’s te gebruiken worden per persoon vastgelegd door middel van een inlogcode en een wachtwoord. Er is sprake van centrale opslag van gegevens en van centrale software. Iedere parochie heeft haar eigen digitale omgeving, die niet wordt vermengd met andere. De beveiliging is maximaal geregeld, tegen hackers en ongeoorloofd raadplegen. Binnen de omgeving zijn allerlei functies gekoppeld en veel functies zijn beschikbaar voor medewerkers die onderling met elkaar verbonden zijn. Gegevens in de ledenadministratie worden per parochie éénmalig vastgelegd, zodat de kans op fouten vermindert. De digitale onderlinge uitwisseling van gegevens en documenten binnen de parochie is binnen deze digitale omgegving eenvoudig. De parochie blijft zelf eigenaar van gegevens, en bepaalt zelf welke functionaliteiten gebruikt worden. Een integraal gebruik van alle mogelijkheden levert uiteraard het meeste voordeel op.