Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Albertus Magnus

Albertus Magnus

Albertus Magnus (Albert de Grote) behoorde tot de Orde der Dominicanen en tot de grootste geleerden in de middeleeuwen. Hij was de leermeester van Thomas van Aquino. Albertus’ deskundigheid besloeg naast theologie en filosofie ook vele andere terreinen, waaronder biologie, astronomie, geologie en natuurwetenschappen. Dit leverde hem de academische eretitel Doctor Universalis op. Hij maakte de wijsbegeerte van Aristoteles dienstbaar aan de katholieke theologie en op andere vakgebieden was hij baanbrekend omdat hij groot belang hechtte aan het wetenschappelijk experiment. In 1931 werd hij heilig verklaard en kreeg hij de eretitel Kerkleraar (Doctor Ecclesiae) toegekend. Lees verder »