Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Alexandrië in de oudheid

Alexandrië in de oudheid

De stad Alexandrië in Egypte is in 331 v. Chr. gesticht door Alexander de Grote. Mede door zijn gunstig gelegen haven groeide Alexandrië snel uit tot een kosmopolitische wereldstad en een Grieks-talig intellectueel centrum, waarvan het wetenschapscentrum ‘Het Museum’ en de beroemde bibliotheek getuigen. In Alexandrië waren vele religies vertegenwoordigd: oude Egyptische en Griekse cultussen, Jodendom, gnostiek, manichëisme en diverse vormen van het christendom.

Er woonden veel Grieks-sprekende Joden in de stad; zij maakten een invloedrijke vertaling van hun bijbel, de Septuaginta. Alexandrië werd een van de vijf patriarchaten van de christelijke kerk. In enkele belangrijke controverses binnen de vroege kerk speelde Alexandrië een belangrijke rol, zoals die over de godheid van Christus in de vierde eeuw en die over de relatie tussen godheid en mensheid in Christus in de vijfde eeuw.

Lees verder »