Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Augustinus van Hippo: pedagogie

Augustinus van Hippo: pedagogie

Augustinus van Hippo (354-430) was niet alleen bisschop, theoloog, prediker en veelgevraagd adviseur, maar ook pedagoog. Hoewel dit aspect vaak minder naar voren komt, zou het geen verwondering moeten wekken als men beseft, dat Augustinus vóór zijn bekering zijn hele werkzame leven actief geweest is in het onderwijs, en dan ook op het hoogste niveau, als rhetor. Voor de christelijke Augustinus is het doel van zijn onderwijs kennis van God. De weg naar deze kennis blijkt een levensweg te zijn, waarbij continue training en oefening de mens geschikt maken God te aanschouwen, al waarschuwt Augustinus ook, dat niemand tijdens dit leven God kan aanschouwen.

Lees verder »