Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Bonhoeffer, Dietrich

Bonhoeffer, Dietrich

Vlak na de machtsovername door Hitler in 1933 waarschuwde deze lutherse theoloog en predikant al openlijk tegen de beginnende jodenvervolging. Hij werd in de jaren dertig een vooraanstaand lid van de Belijdende Kerk (Bekennende Kirche), de afsplitsing van de Lutherse Kerk in Duitsland die zich tegen Hitler en het nationaalsocialisme verzette. Na twee jaar gevangenschap werd Bonhoeffer in 1945, 39 jaar oud, vermoord door de nazi's. Dit heeft eraan bijgedragen dat hij een martelaar en soms zelfs een protestantse heilige wordt genoemd. Mgr. Van Luyn noemt hem een geloofsgetuige. In de jaren zestig en zeventig geldt hij in Nederland als dé theoloog van het engagement. Linkse godgeleerden kunnen zich goed vinden in zijn opvatting dat de kerk haar bestaansrecht moet zoeken in dienstbaarheid aan de ander. Ook Bonhoeffers visionaire blik op de secularisatie (het ‘religieloze christendom’) vindt gretig aftrek. Bij orthodoxe theologen is Bonhoeffer geliefd vanwege zijn radicaal christelijke levenswijze van navolging, commitment en gebed. Hij wordt tot de meest invloedrijke theologen van de vorige eeuw gerekend.

Lees verder »