Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Bultmann, Rudolf

Bultmann, Rudolf

De lutherse theoloog Rudolf Bultmann ontwikkelde een unieke exegetische theologie, waarin ‘ontmythologisering’ en ‘existentiale interpretatie’ - in navolging van Heidegger - centraal staan. Hij trachtte de Bijbelse boodschap te interpreteren op een wijze die passend is voor de moderne mens. Hij stelde dat Jezus niet zozeer in de historie maar in feite alleen in de interpretatie van het Nieuwe Testament en de verkondiging van de bijbelse boodschap te vinden is. Hij heeft veel kritiek op zijn theorieën gekregen, zowel van protestantse (o.a. Karl Barth) als van rooms-katholieke zijde (o.a. Joseph Ratzinger/paus Benedictus XVI). Bultmann heeft een zeer grote invloed gehad op de theologie na WOII.

Lees verder »