Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Cappadocische kerkvaders: triniteitsleer

Cappadocische kerkvaders: triniteitsleer

De drie Cappadocische kerkvaders namen tijdens het triniteitstheologsiche conflict van de vierde eeuw bij benadering hetzelfde standpunt in. Dit heeft ertoe geleid dat er in dogmahistorische handboeken van een Cappadocische triniteitsleer wordt gesproken. Een Cappadocische triniteitsleer als zodanig bestaat echter niet. Wij hebben geen geschrift waarvan Basilius van Caesarea, Gregorius van Nazianze en Gregorius van Nyssa gezamenlijk de auteur zijn. Daarnaast hebben de drie bisschoppen afzonderlijk ook geen verhandeling over de Triniteit geschreven. Wij zijn dus genoodzaakt hun trinitarische godsconcepties te reconstrueren. Met name in hun polemieken verwoorden de Cappadociërs hoe zij zich God voorstellen.

Lees verder »