Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Ezra, het vierde boek

Ezra, het vierde boek

4 EzraGeen enkel Bijbels geschrift lijkt zo geplaagd te worden door een Babylonische spraakverwarring als het vierde boek Ezra. In oudere uitgaven van de Editio Vulgata (de Latijnse vertaling van de Bijbel die in de vierde eeuw na Christus grotendeels door Hiëronymus werd samengesteld) en binnen het kader van dit dossier wordt met 4 Ezra een aantal hoofdstukken van een geschrift bedoeld dat het tweede boek Ezra of het Latijnse boek Ezra wordt genoemd, en inhoudelijk een literaire eenheid vormt. Dit dossier handelt dus over 2 Ezra 3:14, dat ook wel met de Joodse Openbaring van Ezra wordt aangeduid. Het vierde boek Ezra werd in het Hebreeuws geschreven, maar er zijn tegenwoordig alleen nog Latijnse manuscripten bekend. Het boek bevat een zevental visioenen ontvangen en opgetekend door Ezra, een schrijver van beroep. Omtrent de tijd van ontstaan lopen de meningen uiteen: zo vroeg als het eind van de eerste eeuw na Christus tot zo laat als het jaar 218 zou het geschrift ontstaan zijn. Het vierde boek Ezra is canoniek voor de Ethiopische Kerk. Alle andere christelijke denominaties beschouwen het boek als niet-canoniek.
Lees verder »