Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alke Haarsma
Dossiers » Geloof en rede

Geloof en rede

In het postmoderne Westen lijken geloof en rede bij elk contact te botsen. Al sinds de Verlichting, toen de rede de overhand kreeg. Althans, dat is het heersende beeld van de Verlichting. In de hedendaagse wetenschappelijke en politieke debatten over onderwerpen als Intelligent Design, de evolutionieleer en het creationisme vallen wetenschappers, theologen en politici over elkaar heen met godsdienstige danwel wetenschappelijke argumenten. Eindeloze discussies zijn het, die maar zelden uitkomst bieden. Van grote invloed is de visie die je hebt op de relatie tussen geloof en rede. Horen ze bij elkaar, heeft één van beide zonder meer gelijk of moeten ze gescheiden blijven? In dit dossier staat de katholieke visie op de verhouding tussen geloof en rede centraal.

Lees verder »