Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Hieronymus

Hieronymus

Eén van de meest uitgesproken kerkvaders die de geschiedenis heeft gekend is wel Eusebius Hieronymus, meestal kortweg Hieronymus genoemd. Zijn hang naar een levensvorm waarin het lichamelijke zo goed als geëlimineerd is, drukte hij bijvoorbeeld al heel expliciet uit. Furieus had hij rond 400 gereageerd op een zekere Jovinianus, die huwelijk en maagdelijkheid gelijk had gesteld. Het huwelijk achtte Hieronymus als braaksel, waar geen weduwe naar terug wil keren als zij eenmaal de voordelen van de geestelijke staat heeft ontdekt. Met Augustinus ging hij evenwel omzichtiger om. In hun briefwisseling blijkt weliswaar Hieronymus’ afkeer van de enkele jaren jongere Augustinus. Hij vond de bisschop van Hippo minder sympathiek omdat Augustinus de specifieke allegorische interpretatiemethode van Ambrosius was toegedaan. Toch bleven deze grote kerkvaders altijd beleefd tegen elkaar. Hieronymus’ afkeer van de allegorie is misschien wel te herleiden tot de immense vertaalarbeid die hij heeft verricht. Omringd door weduwen te Betlehem vertaalde hij in opdracht van paus Damasus tussen 390 en 405 de meeste boeken van de Bijbel in het Latijn. Lees verder »