Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Identificatieplicht

Identificatieplicht

Iedereen in Nederland die 14 jaar of ouder is dient een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen. Werkgevers hebben een aantal verplichtingen bij het aanstellen van medewerkers. Zij moeten de identiteit van een medewerker vaststellen bij indiensttreding. Dit kan door een geldig, origineel identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, geen rijbewijs). Dezelfde verplichting geldt voor uitzendkrachten of personeel van een onderaannemer (bijvoorbeeld personeel voor catering, schoonmaak of beveiliging).  Een kopie van het identiteitsbewijs wordt bij de loonadministratie bewaard. Daarnaast moet de aard van het identificatiebewijs en het nummer apart geregistreerd worden. Niet voldoen aan deze bewaarplicht is strafbaar. De geldigheidsdatum van het bij de loonadministratie bewaarde identiteitsbewijs mag verlopen zijn. De kopie van het identiteitsbewijs moet tot tenminste vijf jaar na het einde van het dienstverband bewaard blijven.

Rechtspersonen
 
Kerkelijke rechtspersonen en hun individuele bestuurders moeten zich op grond van de Wet Identificatie bij financiële dienstverlening (WID, 1993) kunnen identificeren. De identificatie van de rechtspersoon gebeurt voor burgerlijke rechtspersonen via de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel en voor kerkelijke rechtspersonen door (in het algemeen) het bisdom. De identificatie van individuele bestuurders gebeurt door overhandiging van een geldig legitimatiebewijs en een schriftelijk bewijsstuk van de geldige benoeming.