Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Ignatius van Antiochië

Ignatius van Antiochië

Over bisschop Ignatius van Antiochië zijn feitelijk maar zeer weinig gegevens bekend. Met enige zekerheid kan worden aangenomen dat hij aan het begin van de tweede eeuw bisschop van Antiochië was, vervolgens gevangen werd genomen en naar Rome werd gevoerd om daar als martelaar te sterven. Onderweg door Klein-Azië werden de plaatsen Filadelfia, Smyrna en Troas aangedaan en kon de bisschop mensen uit die omgeving ontvangen en brieven schrijven. Reagerend op ontmoetingen en confrontaties, en onder lastige omstandigheden, schreef Ignatius volgens de overlevering een zevental dramatisch getoonzette brieven: (1) aan de Efeziërs, (2) aan de Magnesiërs, (3) aan de Tralliërs, (4) aan de Romeinen, (5) aan de Filadelfiërs, (6) aan de Smyrnaeërs, (7) aan Polycarpus. De brieven aan de gemeenten van Efeze, Magnesia, Tralles en Rome werden vanuit Smyrna geschreven, waar Ignatius onder meer een ontmoeting had met bisschop Polycarpus. De brieven aan de gemeenten van Filadelfia en Smyrna, en de brief aan Polycarpus, werden in Troas opgesteld.

Lees verder »