Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Inquisitie

Inquisitie

InquisitieEr zijn maar weinig kerkelijke instituten doorheen de geschiedenis die zo tot de verbeelding spreken als de inquisitie. Het begrip is zelfs tot dusverre een eigen leven gaan leiden dat het vaker spreekwoordelijk dan eigenlijk wordt gebruikt (een fenomeen dat, hoewel in iets mindere mate, ook bij het woord kruistocht te observeren is). In de ervaring van velen zal de sketch van Monty Python, waarin de punchline ‘nobody expects the Spanisch inquisition!’ menigmaal herhaald wordt, eerder uit de diepten van het geheugen boven komen drijven dan feiten over de historische inquisitie, die doorheen de geschiedenis verscheidene gedaanten heeft aangenomen. Dit dossier gaat inhoudelijk in op de pauselijke inquisitie, haar ontstaansgeschiedenis en haar doelen en methoden. Hoewel hier niet de nadruk op ligt, zullen de Spaanse inquisitie en de Romeinse inquisitie ook kort, inhoudelijk beschreven worden, opdat duidelijk wordt dat het hier om gelijkaardige, doch onderling verschillende instituten handelt. Ook zullen enkele beroemde, of in sommige gevallen beruchte, inquisiteurs de revue passeren, alsmede de specifieke gebeurtenissen die, terecht of onterecht, met hun levensloop geassocieerd worden.
Lees verder »