Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Johannes, het evangelie volgens

Johannes, het evangelie volgens

Evangelie volgens Johannes

__

Het evangelie volgens Johannes is het vierde en laatste evangelie in de canonieke volgorde van het Nieuwe Testament. In tegenstelling tot de zogenaamde synoptische evangeliën, die een duidelijke onderlinge samenhang vertonen, is het evangelie van Johannes in zijn geheel geschreven door de auteur, of het is gebaseerd op een oudere traditie die ons verder niet bekend is. Dit evangelie werd waarschijnlijk aan het einde van de eerste eeuw na Christus geschreven door een schrijver die zich in de tekst identificeert met de ‘leerling die Jezus liefheeft’. Tegenwoordig bestaat er echter consensus dat het evangelie van Johannes niet moet worden toegeschreven aan de apostel, maar aan een leerling van de johanneïsche school. Van alle evangeliën is het evangelie volgens Johannes het meest theologisch doordacht; het heeft een duidelijk christologisch karakter.

Lees verder »