Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Luce Beheer
Dossiers » Katholiek onderwijs

Katholiek onderwijs

Met de komst van het christendom in wat nu Nederland heet, deed ook het onderwijs in meer structurele vorm zijn intrede. De eerste meldingen van scholen dateren uit de 8e eeuw: zo stichtte Gregorius, een leerling van Bonifatius, in 754 een kloosterschool in Utrecht. Met de opkomst van de burgerij in de steden in de 12e eeuw verloor de kerk haar primaat op het onderwijs en kregen stadsbesturen meer en meer de zeggenschap over de parochiescholen. De Reformatie zorgde aan het eind van de 16e eeuw voor een algeheel verbod op katholiek onderwijs. Twee eeuwen later betekende de scheiding van kerk en staat in 1795 het einde van de illegale status van de katholieke kerk, maar eigenlijk nam pas vanaf 1870 het aantal katholieke scholen sterk toe. In dit dossier vindt u uitgebreide informatie over deze historie, maar ook over de actualiteit en de toekomst van het katholiek onderwijs in Nederland. Lees verder »