Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Laatste Oordeel

Laatste Oordeel

Laatste Oordeel

Het Laatste Oordeel, ook wel de ‘dag des oordeels’ of de ‘dag des Heeren’ genoemd, is een aanduiding voor de eschatologische gebeurtenis waarbij God de rechtvaardigen zal belonen en de onrechtvaardigen zal straffen. Het laatste oordeel behoort, samen met de dood, hemel, hel en het vagevuur, tot de zogenaamde eschata of ‘laatste dingen’. Vanwege de eschatologische dimensie van het Laatste Oordeel is het nooit onderwerp geweest van theologische discussies of conflicten; we weten simpelweg te weinig vanuit Schrift en traditie om ons een duidelijk beeld te vormen over het eschaton. De zogenaamde openbarings- of apokalyptische literatuur probeert aan de hand van zeer sprekende taal een indruk te geven van de dag des oordeels. De Openbaring volgens Johannes is hier een goed voorbeeld van, maar ook in het Oude Testament treffen we geschriften aan die binnen dit genre te plaatsen zijn, bijvoorbeeld passages uit het boek Daniël. De onderliggende toon van dergelijke literatuur is die van de hoop.


Lees verder »