Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Marcionitische prologen

Marcionitische prologen

De ‘Marcionitische prologen’ zijn korte inleidingen (argumenta) op de brieven van Paulus en worden in de meeste handschriften van de Latijnse Vulgaat aangetroffen. Omdat de prologen lange tijd onlosmakelijk verbonden werden met de brieven van Paulus (hoofdzakelijk in de Vulgaat), hebben zij ongetwijfeld veel invloed gehad op de interpretatie van deze geschriften. De invloed van de prologen als ‘inleiding op het Nieuwe Testament’ doet zich tot op vandaag gelden. Mogelijk getuigen de prologen van een vroege editie van het corpus paulinum.

Lees verder »