Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Moderator

Moderator

De moderator is een priester die als zodanig door de bisschop is benoemd en die leiding geeft aan de gemeenschappelijke activiteiten in een of meer parochies in die gevallen dat sprake is van een pastoraal team. In de Nederlandse situatie heeft de moderator – vergeleken met de pastoor – de extra taak van het leiding geven aan een pastoraal team. Het kerkelijk wetboek voorziet ook in de mogelijkheid dat hij geen lid is van het team maar op afstand leiding geeft aan het pastoraat dat door anderen behartigd wordt.