Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Onderscheidingen, kerkelijke

Onderscheidingen, kerkelijke

De RK Kerk kent diverse onderscheidingen voor bijzondere verdiensten. Pauselijke onderscheidingen worden verstrekt door het Vaticaanse Staatssecretariaat. De afzonderlijke bisdommen kennen eigen onderscheidingen en voor kerkmusici en koorleden kan gebruik gemaakt worden van de diverse onderscheidingen van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.
Onderscheidingen van de Hl. Stoel betreffen:
  • Bene Merenti: voor mannen en vrouwen van minimaal 35 jaar die geringe doch opvallende diensten hebben verleend aan Kerk en maatschappij.
  • Pro Ecclesia et Pontifice: voor gelovigen van minimaal 45 jaar met 20 jaar verdienstelijkheid of minimaal 25 jaar verdienstelijkheid voor geloof en/of Kerk.
  • Ridder in de Orde van de H. Paus Sylvester: voor degenen (ook niet-katholieken) die zich in regionaal of diocesaan verband bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of Kerk, met name voor het apostolaat. Het commandeurschap (met of zonder ster) kan worden gevraagd wanneer de betekenis van de verdiensten zich minstens op diocesaan niveau uitstrekt of als verhoging van een reeds toegekend ridderschap. Hoogste graad is Grootkruis.
  • Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote: voor degenen (ook niet-katholieken) die zich interdiocesaan of landelijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of Kerk en maatschappij. Het commandeurschap kan worden gevraagd wanneer de betekenis van de verdiensten zich uitstrekt tot kerkprovinciaal of landelijk niveau. Hoogste graad is Grootkruis.
  • Pius-orde: voor degenen (ook niet-katholieken) van wie de bijzondere verdiensten voor geloof, Kerk en maatschappij niet voldoende gewaardeerd kunnen worden door de bovengenoemde onderscheidingen of ridderordes.