Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Onttrekken aan de eredienst

Onttrekken aan de eredienst

Een katholiek kerkgebouw kan haar sacrale karakter verliezen door ‘ernstig kwetsende daden’ die zo ernstig zijn dat de heiligheid in het geding komt en het niet langer geoorloofd is om er de eredienst in te houden en door verwoesting. Een kerk die niet meer voor de eredienst gebruikt kan worden, kan ook door de bisschop teruggebracht worden tot een ‘profaan en niet onwaardig gebruik’. Hiervoor moeten parochianen gehoord worden. Het zielenheil van de christengelovigen mag geen schade lijden. Het is daarom van belang om niet alleen naar bouwkundige en financiële aspecten te kijken maar ook en vooral naar een goede omgang met de parochianen die het aangaat. Onttrekken aan de eredienst gebeurt formeel door een decreet van de bisschop. Feitelijk en praktisch verandert er hierdoor niets aan het gebouw. Tegelijk met het decreet van de bisschop worden voorzieningen getroffen voor roerende voorwerpen, met name de voorwerpen die een religieuze functie hebben zoals het altaar, het tabernakel, de relieken en eventueel heiligenbeelden een goede bestemming krijgen. Vooral dient nagedacht te worden over herbestemming.