Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Simplicianus

Simplicianus

Simplicianus volgde in 397 Ambrosius op als bisschop van de kerk te Milaan. Volgens de Vita sancti Ambrosii, opgesteld door notarius Paulinus, had Ambrosius op zijn sterfbed tot driemaal toe ‘Oud, maar goed’ (senex, sed bonus) gezegd toen de naam Simplicianus viel. De biograaf verduidelijkt: ‘Simplicianus was namelijk op hoge leeftijd’ (maturus aeui). Het is mogelijk dat Simplicianus vanuit Rome (waar hij rond 355 getuige van de doop van Marius Victorinus was) naar Milaan is gekomen. Onbekend is welk ambt hij droeg, presbyter of diaken, voordat hij tot bisschop gewijd werd. Lees verder »