Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Uitschrijven

Uitschrijven

Door de doop wordt men lid van de RK Kerk. Aan de parochie waar men ingeschreven staat, meestal de parochie waar men woont, kan men laten weten dat men contact met de parochie niet op prijs stelt. Men blijft dan parochiaan en ook lid van de RK Kerk. In de parochieregistratie wordt een en ander genoteerd. Als men geen parochiaan wil blijven, kan men zich uit laten schrijven uit de RK Kerk. In dat geval wordt men uit de registratie gehaald en staat niet meer geregistreerd als Rooms Katholiek. Omgekeerd kan men zich zo ook weer aanmelden en wordt weer ingeschreven.

Kerkverlating
 
Dopen is een feitelijk handeling, een zegening, en die kan niet geannuleerd of ongedaan gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor de inschrijving in het doopboek. Voor degenen die de RK Kerk helemaal en formeel willen verlaten geldt daarom een aparte procedure. Deze houdt in dat men een schriftelijk verzoek tot kerkverlating richt aan de pastoor van de parochie waar men ingeschreven staat. Formele kerkverlating wordt verwerkt in de parochiële ledenadministratie én door aantekening in het doopboek van de parochie waar men is gedoopt. Na kerkverlating heeft men geen rechten en ook geen verplichtingen meer jegens de RK Kerk.