Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers ยป Verzekeringen

Verzekeringen

Het RK Kerkgenootschap heeft bij of via Donatus een aantal collectieve verzekeringscontracten afgesloten voor wettelijke aansprakelijkheid (WA), bij ongevallen, voor aansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen en voor schade aan grafmonumenten. Bij Donatus zijn voor parochies en voor kerkelijke (mede)werkers diverse andere verzekeringen af te sluiten. Via de collectieve verzekeringen zijn verzekerd: het RK Kerkgenootschap in Nederland en zijn bestuur, bisdommen, dekenaten, parochies, caritasinstellingen en alle andere katholieke kerkelijke instellingen, alsmede vrijwilliger bij deze instellingen en betaalde medewerkers. In geval van schade is men verplicht dit zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen 72 uur na het ontstaan van de schade, te melden bij Donatus Verzekeringen. Dit kan via de website van Donatus. Schademeldingen worden dus niet aan het bisdom gericht, dit levert vertraging en wellicht misverstand op. Na schademelding ontvangt men per omgaande van Donatus een schadeformulier.