Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Wijsheid, het boek

Wijsheid, het boek

Wijsheid

Het Bijbelboek Wijsheid behoort tot de zogenaamde deuterocanonieke of apocriefe boeken. Het is geen protocanoniek boek (dit wil zeggen: het behoort niet tot de eerste of oorspronkelijke canon) omdat het boek wel is opgenomen in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, maar niet in de Hebreeuwse bijbel of Tanakh. In de katholiek en orthodox christelijke tradities behoort het boek tot de tweede canon (vandaar deuterocanoniek; deutero- betekent tweede in het Latijn) maar in de Protestantse traditie valt het geschrift buiten de canon en wordt derhalve aangeduid als apocrief (dit betekent letterlijk ‘verborgen’).

Het boek wordt ook wel ‘Wijsheid van Salomo’ genoemd omdat de auteur in 6:22-9:17 sterk de indruk wekt dat koning Salomo aan het woord is. Het geschrift is oorspronkelijk in het Grieks geschreven, waarschijnlijk in de eerste eeuw voor of de eerste eeuw na Christus. Inhoudelijk behandelt het werk, in drie delen, het belang en de vindplaats van de wijsheid. Het Bijbelboek Wijsheid wordt in het Nieuwe Testament vooral aangehaald door Paulus in zijn brieven. Ook in de niet-canonieke geschriften Didachè en de Herder van Hermas (Latijn: Pastor Hermae) wordt het boek Wijsheid aangehaald.
Lees verder »