Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Adrianus VI, paus » boeken (over) » Michiel Verweij, Adrianus VI (2011)

Michiel Verweij, Adrianus VI (2011)

Michiel Verweij, Adrianus VI (1459-1523): de tragische paus uit de Nederlanden, Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 2011, 159 p.
Beknopte, maar complete biografische schets. Het boek gaat niet alleen over Adrianus als paus, maar ook over zijn verdiensten als theoloog en plaatsvervanger van Karel V als koning van Spanje. Hiermee geeft de auteur een evenwichtiger beeld van het leven van Adrianus dan eerdere biografen die vooral oog hadden voor de korte periode dat hij paus was.

Verweij schetst Adrianus niet alleen als een tragische paus, maar ook als een succesvol hoogleraar en bestuurder. Ook benadrukt hij nog eens het bijzondere karakter van de verklaring die hij in 1522 voor de Duitse Rijksdag in Neurenberg liet voorlezen. Hierin erkende hij dat kerkelijke leiders grote fouten hadden gemaakt waardoor Luthers protest hiertegen grote weerklank vond. De tragiek is dat deze erkenning destijds door vrijwel niemand op zijn waarde werd geschat.

Het boek bevat ook een overzicht van bestaande literatuur over Adrianus VI en een analyse van de manier waarop deze paus in de loop van de tijd is afgeschilderd.


Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Jan Brouwers.