Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Ariëns, Alphonse » boeken (over) » Lohman, ‘Er zijn weinig heilige pastoors’

Lohman, ‘Er zijn weinig heilige pastoors’

Han Lohman, ‘Er zijn weinig heilige pastoors’: Alphons Ariëns, een aristocraat met een democratisch hart, Hilversum: Gooi en Sticht, 1978, 238 p.
Biografie door de vice-postulator van het proces voor de heiligverklaring van Alfons Ariëns. De auteur heeft in die functie een grote feitenkennis over het leven van Ariëns opgedaan.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Jan Brouwers.