Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Bonaventura » boeken(van) » Franciscus als teken aan de hemel. De preken van Bonaventura over Franciscus van Assisi

Franciscus als teken aan de hemel. De preken van Bonaventura over Franciscus van Assisi

J. van den Eijnden, Franciscus als teken aan de hemel. De preken van Bonaventura over Franciscus van Assisi, Assen: Van Gorcum, 2003.

In 1257 werd Bonaventura gekozen tot leider van de orde van de minderbroeders. Hij gaf zijn leerstoel aan de Universiteit van Parijs op en reisde naar Italië, naar de plaatsen waar Franciscus had geleefd. Zo hoopte hij het geestelijk pad van Franciscus ook te kunnen gaan en aldus zijn geestelijke ontwikkeling te begrijpen. Bonaventura vond dit een voorwaarde om de erfenis van Franciscus op een goede manier te kunnen beheren en levend te kunnen houden. In verschillende geschriften deed hij verslag van wat hij ontdekt had als het geheim van Franciscus, en zo ook in de vijf preken die hij in Parijs over Franciscus hield en die in dit boek zijn vertaald en toegelicht.

In deze preken roept Bonaventura het beeld op van Franciscus als iemand die er vurig naar verlangde gelijkvormig aan Christus te worden. Omdat hij als geen ander begreep dat nederigheid en armoede behoren tot het geheim van Christus in wie God mens geworden is, koos Franciscus voor een leven in alle eenvoud en wilde hij als mindere broeder net als Christus tot de minste van de mensen behoren. Bonaventura laat in deze preken zien hoe Franciscus het geheim van Christus begreep en dat hij alleen maar goed verstaan kan worden vanuit deze betrokkenheid op de arme Christus, in wie God ons tegemoet gekomen is. Hierbij speelt voor Bonaventura een grote rol dat Franciscus tegen het einde van zijn leven de wondtekenen van Christus in zijn lichaam heeft ontvangen. Deze zijn voor Bonaventura uiteindelijk de sleutel tot het verstaan van Franciscus en maken hem tot een teken aan de hemel voor allen die een weg zoeken om Christus na te volgen.

Auteur Jan van den Eijnden (1946) is franciscaan en medewerker van het Franciscaans Studiecentrum in Utrecht. Hij studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, schreef een dissertatie over Thomas van Aquino en publiceerde verschillende artikelen over Bonaventura als theoloog, geestelijk auteur en leider van de orde van de minderbroeders.

Opzet van het boek: het boek begint met een uitgebreide inleiding met daarin een verklaring van de titel van het boek, en uitleg over: Bonaventura’s kijk op Franciscus, De levensloop van Bonaventura, De prediking van Bonaventura, de vertaling van de preken, de toelichting op de preken, alsmede enkele praktische aanwijzingen. Dan volgen de preken zelf: alle preken zijn door Jan van den Eijnden voorzien van een uitgebreide inleiding, in het Nederlands vertaald en van toelichtende noten voorzien waarin uitleg wordt gegeven over inhoud en betekenis van de preken.

Niet meer nieuw leverbaar, wel via diverse antiquariaten.Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Gedeeltelijk in te zien via Google Books