Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Concilie, Tweede Vaticaans (1962-1965) » wetenschappelijke artikelen » ‘Concilium episcoporum est’

‘Concilium episcoporum est’

M. Lamberigts, A. Greiler, ‘“Concilium episcoporum est”. The Interventions of Liénart and Frings revisited, October 13th, 1962’, in: Ephemerides Theologicae Lovanienses, 73(1997), 54-71.
Aanvankelijk probeerde de Romeinse curie de agenda van het concilie te bepalen. Hiertegen kwamen twee kardinalen in het geweer: Achille Liénart, bisschop van Lille en Joseph Frings, aartsbisschop van Keulen. Zij wilden het hervormingsprogramma van paus Johannes XXIII op de agenda zetten.

Ze verhinderden dat vooral behoudende bisschoppen werden benoemd in de commissies die de zittingen van het concilie voorbereidden. De bisschoppen droegen in plaats daarvan zelf kandidaten voor onder het motto ‘Concilium episcoporum est’ (het concilie is van de bisschoppen).

Het artikel reconstrueert de gebeurtenissen en gaat na welke de motieven van Liénard, Frings en hun medestanders waren.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Jan Brouwers.