Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Concilie, Tweede Vaticaans (1962-1965) » boeken (over) » Roberto de Mattei, Il Concilio Vaticano II (2011)

Roberto de Mattei, Il Concilio Vaticano II (2011)

Roberto de Mattei, Il Concilio Vaticano II: Una storia mai scritta, Turijn: Lindau, 2011, 625 p.


Geschiedenis van het concilie vanaf een conservatief standpunt. Volgens de auteur heeft het concilie geleid tot verwarring en verderfelijke zaken zoals de Nieuwe Katechismus die de Nederlandse bisschoppen in 1966 uitgaven.

De auteur geeft een eenzijdig beeld van het concilie, belicht te weinig te leidende rol die de pausen Johannes XXIII en Paulus VI hadden en begrijpt de bedoeling van het concilie, vernieuwing en herbronning, verkeerd.

Zo meent hij dat het concilie beïnvloed is door het modernisme dat paus Pius XII wilde onderdrukken. Maar juist deze paus stelde, in zijn encycliek Humani generis, dat de theologie door de studie van haar bronnen steeds vernieuwd moet worden: dat was het doel van het concilie.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Jan Brouwers.