Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Concilie, Tweede Vaticaans (1962-1965) » boeken (over) » Vatican II comme style (2012)

Vatican II comme style (2012)

Joseph Famerée (red.), Vatican II comme style: l’herméneutique théologique du Concile, Parijs: Cerf, 2012, 312 p.
Onderzoek naar de manier waarop de documenten van het concilie zijn geschreven. In tegenstelling tot voorgaande concilies sprak het Tweede Vaticaans Concilie geen veroordelingen uit. De toon was veeleer uitnodigend.

In de verschillende artikelen in deze bundel wordt geprobeerd deze stijl te begrijpen en toe te passen in de theologisch en pastorale praktijk.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Jan Brouwers.