Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Luce Beheer
Dossiers » Doop, sacrament van de » kerkelijke documentatie » Dopen in de Cathechismus Katholieke Kerk

Dopen in de Cathechismus Katholieke Kerk

De Cathechismus van de Katholieke Kerk (CKK) behandelt het doopsel onder 'de sacramenten van de christelijke initiatie' (deel 2, hoofdstuk 1). "Door de sacramenten van de christelijke initiatie - het doopsel, het vormsel en de eucharistie - wordt de grondslag van heel het christelijk leven gelegd." (1212)

Heel artikel 1 handelt over het doopsel, dat wordt gedefinieerd als: "Het heilig doopsel is het fundament van heel het christelijk leven, de toegangspoort tot het leven in de Geest (vitae spiritualis ianua) en de deur die toegang verleent tot de andere sacramenten. Door het doopsel zijn wij van de zonde bevrijd en, herboren tot kinderen van God, worden wij ledematen van Christus, ingelijfd in de kerk en haar zending deelachtig gemaakt." (1213)

Artikel 1 behandelt: de plek van het doopsel in de heilseconomie, de liturgie van het doopsel, wie het mag ontvangen en bedienen, en de noodzaak en genade van het doopsel.Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Lees de betreffende paragrafen van de CKK