Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Concilie, Tweede Vaticaans (1962-1965) » boeken (over) » History of Vatican II (1995-2006)

History of Vatican II (1995-2006)

Giuseppe Alberigo en Joseph A. Komonchak (red.), History of Vatican II, Mariknoll NY/Leuven: Orbis/Peeters, 1995-2006, 5 dl.
Zeer uitvoerige geschiedenis van het Tweede Vaticaans Concilie, geschreven door een internationaal team van onderzoekers. De basis voor de publicatie is gelegd in een groot aantal wetenschappelijke conferenties die sinds het einde van het Tweede Vaticaans Concilie zijn gehouden. Het onderzoek is gebaseerd op de uitgave van de Handelingen van het Concilie, de Vaticaanse archieven en de archieven van bisschoppen en adviseurs die aan het Concilie hebben deelgenomen. Op deze manier was het mogelijk om de totstandkoming van de constituties en decreten van het Concilie in detail te reconstrueren. Critici van deze ‘History of Vatican II’ menen dat de studies te veel de nadruk leggen op het Concilie als een breuk in de geschiedenis van de rooms-katholieke Kerk en te weinig oog hebben voor de continuïteit.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Jan Brouwers.