Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Concilie, Tweede Vaticaans (1962-1965) » boeken (over) » Is Pinksteren voorbij? (1989)

Is Pinksteren voorbij? (1989)

J.Y.H.A. Jacobs (red.), Is Pinksteren voorbij? Het Tweede Vaticaans Concilie tussen geschiedenis en actualiteit, Hilversum: Gooi & Sticht, 1989, 111 p.
Bundel over een onderwerp dat actueel blijft: hoe moet het concilie worden geïnterpreteerd. De inleiding van Jan Jacobs op deze bundel zet uiteen hoe de documenten van het concilie gelezen moeten worden.

Hij beschrijft hoe het concilie zich ontwikkelde en waarom de documenten die tijdens het concilie werden vastgesteld in het licht van die ontwikkeling moeten worden gelezen.

Ook gaat hij in op de discussie over de vraag of het concilie al dan niet als een breuk moet worden gezien. Jacobs vindt van wel, maar benadrukt dat het gaat om een breuk met een beperkte visie op de Kerk die vooral tijdens de negentiende eeuw dominant werd.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Jan Brouwers.