Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Ariëns, Alphonse » boeken (over) » Gerrit Deems, Een ‘andere’ Ariëns

Gerrit Deems, Een ‘andere’ Ariëns

Gerrit F. Deems, Een ‘andere’ Ariëns: De Doctrina Socialis van Dr. Alfons Ariëns (1860-1928), Almere: Van den Berg, 2011, 394 p.
De sociale leer van Alfons Ariëns in het kader van de ontwikkeling van de sociale leer van de kerk vanaf Rerum Novarum, met aandacht voor het missiewerk van Ariëns.

Het boek bevat veel aanknopingspunten voor verder onderzoek en legt veel verbanden met theologen uit de negentiende en twintigste eeuw. De punten die de auteur aanstipt zijn echter nog niet met elkaar verbonden door een grote lijn, waardoor het betoog soms moeilijk te volgen is.

Bevat ook een uitgebreid overzicht van de bronnen en literatuur over Ariëns.


Bron: Tilburg School of Catholic Theology, met dank aan Jan Brouwers.