Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Meister Eckhart » opinie » Vierdelige serie essays over Meister Eckhart door Jan Oegema

Vierdelige serie essays over Meister Eckhart door Jan Oegema

Vierdelige serie essays over Meister Eckhart door Jan Oegema. Hij wil hiermee nieuwe belangstelling wekken voor deze ‘middeleeuwse kosmopoliet, vrouwenheld en vooral: onafhankelijke geest’, aldus Oegema.

Het eerste artikel ‘Stijgen naar het ongewone’ is een eerste verkenning onder het motto: ‘We moeten Eckhart tegemoet treden met de vrijheid waarmee hij zelf de christelijke en antieke bronnen tegemoet trad, met fantasie en het nodige zelfbewustzijn.’
In de tweede aflevering genaamd ‘De godheid heeft geen gezicht’ onderzoekt Oegema Eckharts begrip ’waaromloosheid’.
In het derde essay over Meister Eckhart, met als titel ‘Zonder zelfkennis geen licht’, wordt ingegaan op de rol die de wegens ketterij aangeklaagde Duitse mysticus speelde in het grote, splijtende, debat van de late middeleeuwen: het armoededebat.
In de vierde en laatste beschouwing, genaamd ‘Alle verschillen verdwijnen’, wordt ingegaan op het begrip ’intellect’ in Eckharts preken.

Trouw, 1 december 2006, 5 januari 200, 9 februari en 30 maart 2007

Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Lees het artikel Deel 1
Externe link: Lees het artikel Deel 2
Externe link: Lees het artikel Deel 3
Externe link: Lees het artikel Deel 4