Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Psalmen, het boek » niet-wetenschappelijke artikelen » Marjo Korpel, Godverlatenheid

Marjo Korpel, Godverlatenheid

  • Marjo Korpel, Godverlatenheid, Interpretatie 21,4 (2013), 15-18


De dichter van Psalm 22 voelt zicht verscheurd, en treurt erover dat God hem verlaten heeft. Jezus neemt de woorden uit vers 2 van Psalm 22 opnieuw in de mond. Het bekende kruiswoord ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Mat. 27:46; Mar. 15:34), wekte bij Jezus' volgelingen de indruk dat God hun meester in de steek gelaten had. Velen hadden geloofd dat Jezus de Zoon van God was die Israël zou gaan bevrijden. Hun teleurstelling en vertwijfeling zijn indrukwekkend weergegeven in een beeldengroep te Chaource. Maar zwijgend aanvaarden is niet de enige legitieme reactie. Er zijn momenten waarop een mens wel moet schreeuwen tegen God. Het leven van Jezus eindigde met zo'n luide klacht. Was dat Godslasterlijk? Nee, een mens mag klagen, zoals ook blijkt uit het boek Ruth, waar Noömi uitroept dat de Heer haar kwaad heeft aangedaan.Bron: Interpretatie