Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Interreligieuze dialoog » andere online bronnen » Raad van Kerken

Raad van Kerken

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van Nederlandse christelijke kerken, dat zich ten doel stelt een brug te zijn tussen kerken en samenleving, dienstbaar te zijn aan de samenleving en het christendom daarin zichtbaar present te doen zijn.

Aangesloten zijn de meeste christelijke kerken, zoals onder andere de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinden, de Syrisch-Orthodoxen en de Anglicanen.

Deze vorm van interkerkelijke samenwerking die erop gericht is de eenheid en samenwerking van de verschillende christelijke kerken te bevorderen wordt ook oecumene genoemd.

In de Raad van Kerken is dus sprake van interreligieuze dialoog tussen de verschillende denominaties binnen het christendom, maar daarnaast onderneemt de Raad diverse activiteiten op het gebied van interreligieuze dialoog met andere wereldreligies.

Bij de Wereldraad van Kerken (World Council of Churches) zijn meer dan 349 kerken, denominaties en kerkgemeenschappen aangesloten waaronder de meeste orthodoxe kerken en een breed palet van denominaties uit de protestantse traditie, zoals de anglicanen, de doopsgezinden, de methodisten; echter niet de rooms-katholieke Kerk.Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Website