Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Teresa van Avila » vertalingen (van) » Mystieke werken

Mystieke werken

Deze publicatie geldt als het standaardwerk in de Nederlandse taal. Het is de opvolger van Teresa's Verzamelde Werken, in de vertaling van Titus Brandsma en Thomas Keulemans die stamde uit 1948/1949.

Deze nieuwe vertaling omvat het gehele oeuvre (exclusief de brieven) van Teresa van Avila. Uit het Spaans vertaald volgens de laatste kritische uitgaven en van inleidingen voorzien door de karmeliet Carlos Noyen.


Deel 1 (1980) omvat de Weg van volmaaktheid en het Hooglied.

Deel 2 (1981) heeft als titel Kloosterstichtingen, maar omvat daarnaast ook de kleinere geschriften Constituties en Wijze van visitatie.

Deel 3 (1982) omvat de Innerlijke burcht en Gewetensbrieven, alsmede de kleinere Gebeden, Gedichten, Antwoord op een uitdaging en Zoek jezelf in mij.

Deel 4 (1984) is Teresa’s autobiografie: Mijn leven.

Deel 1: Weg van volmaaktheid en Hooglied (1980)
De Weg van volmaaktheid wordt beschouwd als het handboek van Teresa’s kloosters omdat het een gids is waarin ze in 42 hoofdstukken haar spiritualiteit uit de doeken doet: ze legt uit welke deugden in het religieuze leven moeten worden gecultiveerd en hoe de praktijk van het gebed dient te gaan. Teresa schreef het rond het jaar 1566. Ze schreef het voor haar medezusters op verzoek van haar toenmalige biechtvader, de dominicaan Domingo Bañes. Teresa vertelt in deze gids op het gebied van gebed en evangelisch leven in feite over haar eigen levensavontuur en haar eigen omgang met God.

In het Hooglied geeft Teresa een heel eigen commentaar op het gelijknamige Bijbelboek dat de liefde tussen twee jonge mensen bezingt als ideaalbeeld van Gods liefdevolle relatie met zijn volk.Voor Teresa is het een inspiratiebron om iets te over te brengen van de diep doorvoelde liefde voor God,die hooguit in beelden of poëzie gesuggereerd kan worden. Ze schreef het op verzoek van haar toenmalige biechtvader, de dominicaan Diego Yanguas. Ze schreef de eerste versie waarschijnlijk in 1566, en herschreef hiervan een tweede versie in 1574.

Deel 2: Kloosterstichtingen (1981)
Dit boek is een kennismaking met Teresa als een menselijke heilige, met een mystica die een diepe Godservaring paart aan nuchter organisatietalent.
In dit deel is naast de geschiedenis van de kloosterstichtingen, die Teresa tussen1573 en 1582 opschreef, ook de tekst van de wetgeving voor Teresia's eerste kloosters opgenomen: Constituties en Wijze van visitatie.

Deel 3: Innerlijke burcht en Gewetensbrieven (1982)
De‘innerlijke burcht’met haar vele verblijven is voor Teresa het symbool van de innerlijke mens. Dit beeld illustreert tevens de geestelijke diepte van de mens en zijn verhouding met God. Diep in de burcht, in het zgn. zevende verblijf, woont God. Het is de levensopdracht van de mens door te dringen in dat laatste verblijf van de burcht, op zoek naar God. De toegangspoort van de burcht is het inwendig gebed.

Teresa schreef dit werk in 1577 en beschrijft hierin ook de hoogste graden van mystieke ervaring die in haar eerdere geschriften nog niet aan bod kwamen. Het boek is een bijzondere synthese van leer en ervaring. Teresa’s levenslange ervaring en vele gesprekken met theologen en geestelijk levende mensen vinden hun weerslag in dit boek. Teresa zelf noemde haar laatste werk 'een juweel'.

Het deel Gewetensbrieven omvat zeer persoonlijke brieven van Teresa aan haar geestelijk begeleiders en notities waarin ze haar innerlijke ervaringen tracht te verwoorden. Ze beslaan de laatste periode van haar leven en vormen daarmee een aanvulling op de Innerlijke burcht. De brieven hebben als gemeenschappelijk kenmerk hun mystieke toon en het onderwerp: Teresa’s intense verhouding met God, die verlangens, raadgevingen en moedige daden doet opwellen.

Daarnaast bevat deel 3 van Teresa’s Mystieke werken ook nog de kleinere geschriften Gebeden, Gedichten, Antwoord op een uitdaging en Zoek jezelf in mij.

Dit deel 3 van Teresa’s Mystieke werken, getiteld Innerlijke burcht en gewetensbrieven, is enkel verkrijgbaar in de nieuwe uitgave (Gent: Carmelitana, 2008). Kenmerkend voor deze nieuwe uitgave zijn de degelijke en uitgebreide inleidingen en de talrijke voetnoten die verheldering bieden op historisch en theologisch vlak.

Deel 4: Mijn leven. Autobiografie (1984)
In dit boek verhaalt Teresa uitvoerig over haar zeer persoonlijke religieuze ervaringen, extasen en visioenen inbegrepen. Deze zeer beroemd geworden autobiografie was oorspronkelijk niet bestemd voor publicatie en zeker niet voor een groot publiek, maar niettemin uit Teresa de wens dat mensen voordeel zullen hebben bij het lezen ervan. Ze schreef de eerste versie hiervan vermoedelijk voor 1566, op verzoek van haar toenmalige biechtvader Pedro Ibañez. Dit was derhalve haar eerste geschrift.
Net als deel 3 is deel 4 Mijn leven ook alleen in de nieuwe uitgave verkrijgbaar, met als titel Het boek van mijn leven (Gent: Carmelitana, 2010). Deze uitgave is voorzien van een uitgebreide inleiding alsmede van een aanhangsel met daarin een register van belangrijke zaken, plaatsen en personen.


Teresia van Avila, Mystieke werken deel 1, 2, 3 & 4, vertaald door Carlos Noyen, Gent: Carmelitana, 1980-1984.

Bron: Tilburg School of Catholic Theology
Externe link: Bestelinformatie Deel 1 via Titus Brandsma Instituut)
Externe link: Bestelinformatie Deel 2
Externe link: Bestelinformatie Deel 3 (nieuwe uitgave)
Externe link: Bestelinformatie Deel 4 (nieuwe uitgave)