Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Zoekresultaten voor 'Johannesevangelie'

Johannes, brieven van

Dossier De brieven van Johannes bestaan uit een drietal korte epistels die behoren tot de zogenaamde Katholieke Brieven. Dit wil zeggen dat ze deel uitmaken van het Nieuwe Testament maar dat zij niet aan de apostel Paulus worden toegeschreven. De schrijver van de Johannesbrieven is waarschijnlijk niet dezelfde als de auteur van het Johannesevangelie. Wel wordt gedacht dat de auteur van de brieven van Johannes behoort tot de zogenaamde johanneïsche school van geloofsinterpretatie. De brieven worden... Lees verder »

H.M. Keizer, Philo en het Nieuwe Testament (2006)

Dossieritem Behandelt de mogelijk relatie tussen Philo en het Nieuwe Testament (Paulus, Hebreeën, Johannesevangelie). ... Lees verder »

Johannes de ingewijde

Dossieritem In deze gnostische beschouwing van het Johannesevangelie ziet de schrijver Johannes en Maria Magdalena als ingewijden in het geheim van de Meester. Dit zou te herkennen zijn in de zeven uitspraken van Jezus. Deze illustreren in de spirituele mysterietraditie 'de zuivering en de verlichting van de liefdeskracht'. Typische kenmerken van deze gnostische benadering vinden we in de dood als wedergeboorte. Johannes die als Lazarus weer tot leven komt, de zeven graden verbonden met de chakra... Lees verder »

Tineke de Lange, 'En het net scheurde niet.'

Dossieritem Margetekst Het verhaal over de wonderbaarlijke visvangst komt zowel in het Lucas- als in het Johannesevangelie voor. De overeenkomsten tussen de twee versies zijn groot, maar de plaatsing van het verhaal is verschillend: bij Lucas dient het als roepingsverhaal aan het begin, terwijl het bij Johannes als een soort addendum helemaal aan het eind komt, na het paasverhaal. Wat wilde Johannes vertellen met dit wonderverhaal als slot van zijn Evangelie?   Eerste alinea Het lijkt... Lees verder »

1, 2 en 3 Johannes: een praktische bijbelverklaring

Dossieritem Inleiding op en uitleg van de drie brieven van Johannes uit het Nieuwe Testament. Literaire, theologische en historische achtergronden worden kort besproken. Kern: een auteur, die dezelfde is als de schrijver van het Johannesevangelie en deel uitmaakt van een groep christenen aan het einde van de eerste eeuw die zichzelf zag als 'vreemdelingen in een vijandige wereld'. Hij polemiseert tegen een groep afgescheidenen die het mens-zijn van Jezus ontkennen. De uitleg bevat een eigen... Lees verder »

De mare van God-bewaar-me

Dossieritem Overpeinzingen bij de eerste drie hoofdstukken van het Johannesevangelie van de hand van een bekend dichter en homileet. Schriftuitleg wordt in deze overpeinzingen gepaard aan eruditie en taalgevoeligheid, zoals eerder beproefd in uitgaven als 'Stille omgang' (1992)* en 'Bezig met Genesis : van hoofde aan' (1983)**. Veel aandacht is er voor de woordvolgorde en betekenis in de brontaal (Grieks) en de Hebreeuwse achtergrond daarvan. Daarin meldt zich het theologisch-poetische uitgangspunt van de schrijver dat woorden... Lees verder »

Brieven van Johannes

Dossieritem De brieven van Johannes bestaan uit een drietal korte epistels die behoren tot de zogenaamde Katholieke Brieven. Dit wil zeggen dat ze deel uitmaken van het Nieuwe Testament maar dat zij niet aan de apostel Paulus worden toegeschreven. De schrijver van de Johannesbrieven is waarschijnlijk niet dezelfde als de auteur van het Johannesevangelie. Wel wordt gedacht dat de auteur van de brieven van Johannes behoort tot de zogenaamde johanneïsche school van geloofsinterpretatie. De brieven worden... Lees verder »

‘The Passion of Christ in the Four Gospels’ in New Advent / Catholic Encyclopedia

Dossieritem De passieverhalen, oftewel de verhalen over het lijden van Christus, die in de vier evangeliën staan opgeschreven vullen elkaar op diverse vlakken aan, zodat pas een compleet beeld verkregen kan worden door deze alle vier te bestuderen. De eerste drie evangeliën (de zgn. ‘synoptische evangeliën’) vertonen zeer veel overeenkomsten, zodat een literair verband hiertussen waarschijnlijk lijkt. Desalniettemin vertonen ze ook enkele opvallende verschillen, hetgeen weer een ander... Lees verder »

Augustinus van Hippo: Nederlandse vertalingen

Dossieritem Augustinus schreef veel, en het overgrote deel van zijn werk is ook bewaard gebleven. Uitgaven van zijn verzamelde werken in het Latijn tellen 17 (Migne) of 42 (Caillau) delen, of dijen nog steeds uit. Uiteindelijk gaat het om meer dan 130 titels, een hoeveelheid tekst zo groot als tien keer de bijbel. Problemen Een eerste probleem bij dit vertaalproject is dus de selectie: niet alles kan (meteen) worden vertaald. Welke werken moeten prioriteit krijgen, welke... Lees verder »

'Het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck

Dossieritem __ 'Het Lam Gods', ook wel 'Gents altaarstuk', is een polyptiek, in 1432 geschilderd door de Vlaamse Primitieven Jan van Eyck en zijn oudere broer Hubert, in opdracht van Joos Vijdt, voorschepen van de stad Gent, en zijn echtgenote. Het bevindt zich in de Sint-Baafskathedraal te Gent. Het werk was aangevat door Hubert van Eyck, maar die overleed in 1426. Jan Van Eyck werkte het verder af. Wellicht heeft Hubert het meeste van... Lees verder »