Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Zoekresultaten voor 'Openbaring_van_Petrus'

Openbaring van Petrus

Dossier De Openbaring van Petrus is een apocrief apocalyptisch werk dat een uitgebreide beschrijving geeft van de straffen die de ongelovigen zullen ondergaan in de hel en een kortere beschrijving van de hemelse toekomst die de rechtvaardigen te wachten staat. De Openbaring is het vroegste christelijke geschrift dat een beschrijving geeft van hemel en hel. De grote populariteit ervan en de invloed op andere christelijke literatuur heeft geleid tot een wijde verspreiding van haar voorstellingen. Dit... Lees verder »

M. R. James, The Recovery of the Apocalypse of Peter (1915)

Dossieritem Artikel over de ontdekking van de Openbaring van Petrus.... Lees verder »

Jan Bremmer & István Czachesz, The Apocalypse of Peter (2003)

Dossieritem De eerste moderne studie over de Openbaring van Petrus met degelijke wetenschappelijke artikelen geschreven door diverse auteurs. De bundel schenkt aandacht aan inleidingsvraagstukken, relatie met het Oude Testament en omgevingsliteratuur, overlevering en inhoudelijke themata en sluit af met een bibliografie. ... Lees verder »

De Openbaring van Petrus

Dossieritem Overlevering en tekstgetuigen De Openbaring van Petrus was in de vroege kerk een populair geschrift en kende een wijde verspreiding. Veelvuldig wordt dit geschrift door kerkvaders uit Oost en West geciteerd of genoemd. Bij Theofilus van Antiochië ( Ad Autolycum 2.19; ca. 180 na Chr.) vinden we een passage die mogelijk geïnspireerd is door vers 15 van de Griekse versie (zie onder) van de Openbaring van Petrus. De eerste die echter expliciet naar de Openbaring verwijst... Lees verder »

De Canon Muratori

Dossieritem Overlevering en tekstgetuigen In de vroege kerk bespeuren we geen enkele bekendheid met dit geschrift. Het was Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) die het fragment ontdekte in een verzameling handschriften uit de zevende of achtste eeuw in de Bibliotheca Ambrosiana te Milaan (Cod. 101, fol. 10-11). De codex waarin de Canon Muratori is opgenomen bevat hoofdzakelijk Latijnse fragmenten van kerkvaders uit de vierde en vijfde eeuw. Muratori publiceerde het fragment in 1740 en sindsdien... Lees verder »

Vroegchristelijke apocriefen

Dossieritem De Griekse term ‘apocrief’ ( apokryphos ) betekent ‘verborgen’, en staat tegenover ‘bekend’ of, in relatie tot de bijbel, tegenover ‘canoniek’. Sommige gnostische of aanverwante werken vermelden de term ‘apocrief’ in de titel, zoals (in het Koptisch) het in Nag Hammadi teruggevonden Evangelie van Thomas en het in 2006 gepubliceerde Evangelie van Judas . Zo’n opschrift verraadt een polemische pretentie ten opzichte van andere, breder bekende evangeliën. Maar voor de meeste nu als ‘apocrief’ bekend staande geschriften... Lees verder »

De Epistula Apostolorum

Dossieritem Auteurschap, plaats van ontstaan en datering De titel, ‘De brief van de apostelen’, is niet oorspronkelijk, maar afgeleid van de openingszinnen van het geschrift. Hierin presenteert het zich als een brief die door Jezus Christus via de apostelen wordt geopenbaard aan de katholieken. Aangezien het uitgesloten is dat dit geschrift daadwerkelijk door de apostelen is opgetekend, kan het als pseudepigrafisch worden gekenmerkt. Mogelijk was de auteur afkomstig uit een Joods-christelijk milieu. Veel meer valt... Lees verder »

De duivel

Dossieritem ... Lees verder »

Brief van Judas

Dossieritem De brief van Judas behoort tot de zogenaamde katholieke brieven. Hiermee worden de brieven bedoeld die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen maar die (traditioneel) niet aan Paulus worden toegeschreven. Het betreft een zeer korte brief die de christelijke gemeenten oproept vast te houden aan een zuiver geloof zoals dit door de apostelen is overgeleverd. De auteur van de brief identificeerd zichzelf als Judas, broer van Jacobus. Dit zou betekenen dat de auteur een broer... Lees verder »

De Bijbel

Dossieritem Door prof.dr. Adelbert Denaux Ieder die inzicht wil krijgen in de drie monotheïstische religies - het jodendom, het christendom en de islam - evenals de culturen die deze godsdiensten tot stand hebben gebracht en tot op heden gestalte hebben gegeven, dient kennis te nemen van de Bijbel. Voor joden en christenen, maar ook in zekere mate voor moslims, is de Bijbel het meest gezaghebbende boek dat hun denken en doen bepaalt. De joodse en christelijke religies beschouwen... Lees verder »