Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Philo van Alexandrië

Philo van Alexandrië

Joods schrijver, exegeet en filosoof, werkzaam in Alexandrië (ca. 20 v. Chr. - 45 na Chr.). Philo was een vruchtbaar schrijver: we hebben ruim 35 geschriften van zijn hand, naast een aantal werken dat verloren is gegaan. In de meeste van zijn geschriften geeft hij een uitleg van de Pentateuch, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Hij was de eerste denker die een verbinding legde tussen het bijbelse geloof en de Griekse filosofie. Met zijn allegorische uitleg van de bijbel heeft hij grote invloed uitgeoefend op de schrijvers van de oudchristelijke kerk.

Lees verder »