Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Didascalia apostolorum

Didascalia apostolorum

De Didascalia apostolorum is een tekst die behoort tot het genre van de zogenaamde kerkordeliteratuur: gebruiksteksten met regels en instructies, die in verschillende tijden en contexten steeds konden worden aangepast. Het bijzondere van de Didascalia is, dat het geheel toch een duidelijke inhoudelijke samenhang vertoond, en dat de tekst mogelijk het oudste catechetische materiaal bevat dat ons uit de vroege kerk is overgeleverd. Lees verder »