Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Caesarius van Arles

Caesarius van Arles

Caesarius van Arles is geboren in Chalon, ca. 470, en gestorven in Arles in 543. Hij stamde uit een voorname Gallo-Romeinse familie. Hij trad in in het klooster te Lérins, later werd hij in Arles tot diaken, priester en bisschop gewijd. In Arles kreeg hij de leiding over een klooster (499) en in 502 werd hij aartsbisschop van Arles, waar hij gedurende 40 jaar een voorbeeld was van een goede herder, een verdediger der kerkelijke leer te midden van godsdienstige en politieke onrust. Hij was aanwezig op verschillende concilies en zat o.a. het concilie van Agde in 506 voor. Het is mogelijk dat zijn gedachtegoed ook het concilie van Orléans heeft beïnvloed, waar hij niet bij aanwezig was. Van hem zijn talrijke preken bewaard, twee kloosterregels, een traktaat over de Drie-eenheid en twee traktaten tegen de ‘semi-pelagianen’.

Lees verder »