Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Heksenvervolgingen

Heksenvervolgingen

HeksenvervolgingDe meeste mensen associëren heksenvervolging en heksenverbranding met de ‘donkere’ middeleeuwen. Bovendien bestaat bij veel mensen de indruk dat de kerk, en met name de inquisitie, gedurende deze periode systematisch op zoek was naar heksen en heksenmeesters, en dat de kerkelijke heksenjagers verdachten martelden totdat deze een bekentenis aflegden, waarna ze door de inquisiteur tot de brandstapel werden veroordeeld. Sommige mensen leggen met nadruk verband tussen heksenvervolgingen en de katholieke kerk. Weer anderen beschuldigen de kerk van een misogyne agenda achter de heksenjacht, en zien in het werk van de inquisitie een poging de relatieve machtspositie die ‘wijze vrouwen’ in plaatselijke geloofsgemeenschappen innamen vanwege een grote kennis van alternatieve geneeswijzen, teniet te doen. Zij spreken over miljoenen slachtoffers tijdens wat zij ‘de tijd van de verbrandingen’ noemen. Deze standpunten lijken echter niet te rijmen met de resultaten van een objectief, wetenschappelijk onderzoek van historische bronnen.
Lees verder »