Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Liturgisch jaar

Liturgisch jaar

Vanaf de eerste Adventszondag tot en met de week na het hoogfeest van Christus Koning, het hele jaar rond, viert en gedenkt de Kerk Gods heilsdaden in Jezus Christus, door middel van een aantal feesten, periodes en gedenkdagen.De belangrijkste christelijke feestdagen zijn qua inhoud en qua tijdstip verbonden met de Joodse feesten; dat geldt met name voor Pasen, Pinksteren en de zondag. Ook de idee van jaarlijkse gedenk- en feestdagen waarbij men stilstaat bij Gods grote daden, vindt haar oorsprong in de Joodse wortels van het christendom. In dit dossier wordt dan ook eerst de Joodse feestkalender besproken, om vervolgens uitgebreid in te gaan op het kerkelijk liturgisch jaar, inclusief de liturgische kleurencanon.
Lees verder »