Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Sefanja, het boek

Sefanja, het boek

Het Bijbelboek SSefanjaefanja behoort tot de twaalf zogenaamde ‘kleine profeten’. Het is een uiterst kort Bijbelboek; het omvat slechts drie hoofdstukken die grotendeels uit onheilsprofetieën bestaan. Een belangrijk thema voor de profeet Sefanja is ‘de dag van de HEER’, de jongste dag, het einde der tijden. Dan zal de HEER oordelen over het volk en de zonde bestraffen, en zijn straf zal verschrikkelijk en alomvattend zijn: ‘Want mijn oordeel is dat Ik de volken verzamel en de koninkrijken bijeen breng, om mijn gramschap over hen uit te storten, al mijn gloeiende toorn. Want door het vuur van mijn jaloezie zal heel de aarde verteerd worden’ (Sef 3:8). Slechts de enkelen die wel de nederigheid betrachten zullen gespaard worden, en met hen zal een nieuw begin gemaakt worden: '...want dan verwijder ik uit uw midden uw vrolijke grootsprekers; dan is het afgelopen met uw hoogmoedig gedrag op mijn heilige berg' (Sef 3:11).

Lees verder »