Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Sjoerd van Hoorn
Dossiers » Locke, John

Locke, John

John Locke (1632-1704) was een Engelse filosoof die bijna het gehele spectrum aan filosofische vragen bestreken heeft en daarnaast werken heeft geschreven over opvoeding en theologie. Locke is met name bekend als de auteur van het kentheoretische werk An Essay Concerning Human Understanding en als de politiek filosoof die de Two Treatises of Government en de Epistola de tolerantia schreef. Locke woonde tussen 1683 en 1689 als politiek vluchteling in Nederland, waar hij ook de bovengenoemde werken schreef. Locke was ook arts en natuurwetenschapper, maar in tegenstelling tot zijn tijdgenoten Malebranche, Spinoza en Leibniz geen wiskundige. In dit dossier gaat onze aandacht met name uit naar Lockes politiek-filosofische beschouwingen over de relatie tussen en kerk en staat zoals neergelegd in de Epistola de tolerantia, oftewel de Brief over tolerantie. Het is zeker in deze context nog interessant om op te merken dat Locke vrij uitgebreid over theologie geschreven heeft, namelijk meerdere traktaten ter verdediging van het christelijk geloof, alsmede twee delen commentaar op de brieven van Paulus. Lees verder »