Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Lubac, Henri de

Lubac, Henri de

Kardinaal Henri de Lubac was een van de meest invloedrijke theologen van de 20e eeuw. Hij was een voorman van de Nouvelle Théologie, een stroming die ook wel ‘ressourcement-theologie’ wordt genoemd omdat zij een terugkeer naar de christelijke bronnen bepleitte. Tot deze stroming behoorden onder anderen ook Hans Urs von Balthasar, Marie-Dominique Chenu, Yves Congar, Karl Rahner, Edward Schillebeeckx, Jean Daniélou en aanvankelijk ook Joseph Ratzinger. Deze beweging heeft voor grote veranderingen gezorgd binnen de Kerk en bereidde de weg voor het Tweede Vaticaans Concilie.  Lees verder »